среда, 24 октября 2012 г.

Ələki Karvansarayı

Güney Azerbaycan Mərəndin- Ələki Kərvansarayı

Bu Kərvansaray Mərəndin quzeyində Ələki düzündə Mərənd-Cülfa yolunun 23 kilometrligindədir. Kərvansarayın 702 il tikilmə tarixindən keçir. neçə il öncəyə kimi kərvansarayın giriş qapısından əsərlər qalırdı ki ucalığı 9 metrə kimi yetirirdi. indisə ondan da əsər qalmayıbdır! bu il bu tarixi binanın təzədən tikilməsi üçün hazırlıqlar gedir.


Комментариев нет:

Отправить комментарий